Skip to main content

Таблиця Римських цифр від 1 до 1000 (повна таблиця)

Римські цифри – це натуральні числа, записані за допомогою повторення 7 латинських букв, в певній прописаної правилами послідовності:

1I
5V
10X
50L
100C
500D
1000M

З цих 7 букв і побудована кожна цифра таблиці:

1I251CCLI501DI751DCCLI
2II252CCLII502DII752DCCLII
3III253CCLIII503DIII753DCCLIII
4IV254CCLIV504DIV754DCCLIV
5V255CCLV505DV755DCCLV
6VI256CCLVI506DVI756DCCLVI
7VII257CCLVII507DVII757DCCLVII
8VIII258CCLVIII508DVIII758DCCLVIII
9IX259CCLIX509DIX759DCCLIX
10X260CCLX510DX760DCCLX
11XI261CCLXI511DXI761DCCLXI
12XII262CCLXII512DXII762DCCLXII
13XIII263CCLXIII513DXIII763DCCLXIII
14XIV264CCLXIV514DXIV764DCCLXIV
15XV265CCLXV515DXV765DCCLXV
16XVI266CCLXVI516DXVI766DCCLXVI
17XVII267CCLXVII517DXVII767DCCLXVII
18XVIII268CCLXVIII518DXVIII768DCCLXVIII
19XIX269CCLXIX519DXIX769DCCLXIX
20XX270CCLXX520DXX770DCCLXX
21XXI271CCLXXI521DXXI771DCCLXXI
22XXII272CCLXXII522DXXII772DCCLXXII
23XXIII273CCLXXIII523DXXIII773DCCLXXIII
24XXIV274CCLXXIV524DXXIV774DCCLXXIV
25XXV275CCLXXV525DXXV775DCCLXXV
26XXVI276CCLXXVI526DXXVI776DCCLXXVI
27XXVII277CCLXXVII527DXXVII777DCCLXXVII
28XXVIII278CCLXXVIII528DXXVIII778DCCLXXVIII
29XXIX279CCLXXIX529DXXIX779DCCLXXIX
30XXX280CCLXXX530DXXX780DCCLXXX
31XXXI281CCLXXXI531DXXXI781DCCLXXXI
32XXXII282CCLXXXII532DXXXII782DCCLXXXII
33XXXIII283CCLXXXIII533DXXXIII783DCCLXXXIII
34XXXIV284CCLXXXIV534DXXXIV784DCCLXXXIV
35XXXV285CCLXXXV535DXXXV785DCCLXXXV
36XXXVI286CCLXXXVI536DXXXVI786DCCLXXXVI
37XXXVII287CCLXXXVII537DXXXVII787DCCLXXXVII
38XXXVIII288CCLXXXVIII538DXXXVIII788DCCLXXXVIII
39XXXIX289CCLXXXIX539DXXXIX789DCCLXXXIX
40XL290CCXC540DXL790DCCXC
41XLI291CCXCI541DXLI791DCCXCI
42XLII292CCXCII542DXLII792DCCXCII
43XLIII293CCXCIII543DXLIII793DCCXCIII
44XLIV294CCXCIV544DXLIV794DCCXCIV
45XLV295CCXCV545DXLV795DCCXCV
46XLVI296CCXCVI546DXLVI796DCCXCVI
47XLVII297CCXCVII547DXLVII797DCCXCVII
48XLVIII298CCXCVIII548DXLVIII798DCCXCVIII
49XLIX299CCXCIX549DXLIX799DCCXCIX
50L300CCC550DL800DCCC
51LI301CCCI551DLI801DCCCI
52LII302CCCII552DLII802DCCCII
53LIII303CCCIII553DLIII803DCCCIII
54LIV304CCCIV554DLIV804DCCCIV
55LV305CCCV555DLV805DCCCV
56LVI306CCCVI556DLVI806DCCCVI
57LVII307CCCVII557DLVII807DCCCVII
58LVIII308CCCVIII558DLVIII808DCCCVIII
59LIX309CCCIX559DLIX809DCCCIX
60LX310CCCX560DLX810DCCCX
61LXI311CCCXI561DLXI811DCCCXI
62LXII312CCCXII562DLXII812DCCCXII
63LXIII313CCCXIII563DLXIII813DCCCXIII
64LXIV314CCCXIV564DLXIV814DCCCXIV
65LXV315CCCXV565DLXV815DCCCXV
66LXVI316CCCXVI566DLXVI816DCCCXVI
67LXVII317CCCXVII567DLXVII817DCCCXVII
68LXVIII318CCCXVIII568DLXVIII818DCCCXVIII
69LXIX319CCCXIX569DLXIX819DCCCXIX
70LXX320CCCXX570DLXX820DCCCXX
71LXXI321CCCXXI571DLXXI821DCCCXXI
72LXXII322CCCXXII572DLXXII822DCCCXXII
73LXXIII323CCCXXIII573DLXXIII823DCCCXXIII
74LXXIV324CCCXXIV574DLXXIV824DCCCXXIV
75LXXV325CCCXXV575DLXXV825DCCCXXV
76LXXVI326CCCXXVI576DLXXVI826DCCCXXVI
77LXXVII327CCCXXVII577DLXXVII827DCCCXXVII
78LXXVIII328CCCXXVIII578DLXXVIII828DCCCXXVIII
79LXXIX329CCCXXIX579DLXXIX829DCCCXXIX
80LXXX330CCCXXX580DLXXX830DCCCXXX
81LXXXI331CCCXXXI581DLXXXI831DCCCXXXI
82LXXXII332CCCXXXII582DLXXXII832DCCCXXXII
83LXXXIII333CCCXXXIII583DLXXXIII833DCCCXXXIII
84LXXXIV334CCCXXXIV584DLXXXIV834DCCCXXXIV
85LXXXV335CCCXXXV585DLXXXV835DCCCXXXV
86LXXXVI336CCCXXXVI586DLXXXVI836DCCCXXXVI
87LXXXVII337CCCXXXVII587DLXXXVII837DCCCXXXVII
88LXXXVIII338CCCXXXVIII588DLXXXVIII838DCCCXXXVIII
89LXXXIX339CCCXXXIX589DLXXXIX839DCCCXXXIX
90XC340CCCXL590DXC840DCCCXL
91XCI341CCCXLI591DXCI841DCCCXLI
92XCII342CCCXLII592DXCII842DCCCXLII
93XCIII343CCCXLIII593DXCIII843DCCCXLIII
94XCIV344CCCXLIV594DXCIV844DCCCXLIV
95XCV345CCCXLV595DXCV845DCCCXLV
96XCVI346CCCXLVI596DXCVI846DCCCXLVI
97XCVII347CCCXLVII597DXCVII847DCCCXLVII
98XCVIII348CCCXLVIII598DXCVIII848DCCCXLVIII
99XCIX349CCCXLIX599DXCIX849DCCCXLIX
100C350CCCL600DC850DCCCL
101CI351CCCLI601DCI851DCCCLI
102CII352CCCLII602DCII852DCCCLII
103CIII353CCCLIII603DCIII853DCCCLIII
104CIV354CCCLIV604DCIV854DCCCLIV
105CV355CCCLV605DCV855DCCCLV
106CVI356CCCLVI606DCVI856DCCCLVI
107CVII357CCCLVII607DCVII857DCCCLVII
108CVIII358CCCLVIII608DCVIII858DCCCLVIII
109CIX359CCCLIX609DCIX859DCCCLIX
110CX360CCCLX610DCX860DCCCLX
111CXI361CCCLXI611DCXI861DCCCLXI
112CXII362CCCLXII612DCXII862DCCCLXII
113CXIII363CCCLXIII613DCXIII863DCCCLXIII
114CXIV364CCCLXIV614DCXIV864DCCCLXIV
115CXV365CCCLXV615DCXV865DCCCLXV
116CXVI366CCCLXVI616DCXVI866DCCCLXVI
117CXVII367CCCLXVII617DCXVII867DCCCLXVII
118CXVIII368CCCLXVIII618DCXVIII868DCCCLXVIII
119CXIX369CCCLXIX619DCXIX869DCCCLXIX
120CXX370CCCLXX620DCXX870DCCCLXX
121CXXI371CCCLXXI621DCXXI871DCCCLXXI
122CXXII372CCCLXXII622DCXXII872DCCCLXXII
123CXXIII373CCCLXXIII623DCXXIII873DCCCLXXIII
124CXXIV374CCCLXXIV624DCXXIV874DCCCLXXIV
125CXXV375CCCLXXV625DCXXV875DCCCLXXV
126CXXVI376CCCLXXVI626DCXXVI876DCCCLXXVI
127CXXVII377CCCLXXVII627DCXXVII877DCCCLXXVII
128CXXVIII378CCCLXXVIII628DCXXVIII878DCCCLXXVIII
129CXXIX379CCCLXXIX629DCXXIX879DCCCLXXIX
130CXXX380CCCLXXX630DCXXX880DCCCLXXX
131CXXXI381CCCLXXXI631DCXXXI881DCCCLXXXI
132CXXXII382CCCLXXXII632DCXXXII882DCCCLXXXII
133CXXXIII383CCCLXXXIII633DCXXXIII883DCCCLXXXIII
134CXXXIV384CCCLXXXIV634DCXXXIV884DCCCLXXXIV
135CXXXV385CCCLXXXV635DCXXXV885DCCCLXXXV
136CXXXVI386CCCLXXXVI636DCXXXVI886DCCCLXXXVI
137CXXXVII387CCCLXXXVII637DCXXXVII887DCCCLXXXVII
138CXXXVIII388CCCLXXXVIII638DCXXXVIII888DCCCLXXXVIII
139CXXXIX389CCCLXXXIX639DCXXXIX889DCCCLXXXIX
140CXL390CCCXC640DCXL890DCCCXC
141CXLI391CCCXCI641DCXLI891DCCCXCI
142CXLII392CCCXCII642DCXLII892DCCCXCII
143CXLIII393CCCXCIII643DCXLIII893DCCCXCIII
144CXLIV394CCCXCIV644DCXLIV894DCCCXCIV
145CXLV395CCCXCV645DCXLV895DCCCXCV
146CXLVI396CCCXCVI646DCXLVI896DCCCXCVI
147CXLVII397CCCXCVII647DCXLVII897DCCCXCVII
148CXLVIII398CCCXCVIII648DCXLVIII898DCCCXCVIII
149CXLIX399CCCXCIX649DCXLIX899DCCCXCIX
150CL400CD650DCL900CM
151CLI401CDI651DCLI901CMI
152CLII402CDII652DCLII902CMII
153CLIII403CDIII653DCLIII903CMIII
154CLIV404CDIV654DCLIV904CMIV
155CLV405CDV655DCLV905CMV
156CLVI406CDVI656DCLVI906CMVI
157CLVII407CDVII657DCLVII907CMVII
158CLVIII408CDVIII658DCLVIII908CMVIII
159CLIX409CDIX659DCLIX909CMIX
160CLX410CDX660DCLX910CMX
161CLXI411CDXI661DCLXI911CMXI
162CLXII412CDXII662DCLXII912CMXII
163CLXIII413CDXIII663DCLXIII913CMXIII
164CLXIV414CDXIV664DCLXIV914CMXIV
165CLXV415CDXV665DCLXV915CMXV
166CLXVI416CDXVI666DCLXVI916CMXVI
167CLXVII417CDXVII667DCLXVII917CMXVII
168CLXVIII418CDXVIII668DCLXVIII918CMXVIII
169CLXIX419CDXIX669DCLXIX919CMXIX
170CLXX420CDXX670DCLXX920CMXX
171CLXXI421CDXXI671DCLXXI921CMXXI
172CLXXII422CDXXII672DCLXXII922CMXXII
173CLXXIII423CDXXIII673DCLXXIII923CMXXIII
174CLXXIV424CDXXIV674DCLXXIV924CMXXIV
175CLXXV425CDXXV675DCLXXV925CMXXV
176CLXXVI426CDXXVI676DCLXXVI926CMXXVI
177CLXXVII427CDXXVII677DCLXXVII927CMXXVII
178CLXXVIII428CDXXVIII678DCLXXVIII928CMXXVIII
179CLXXIX429CDXXIX679DCLXXIX929CMXXIX
180CLXXX430CDXXX680DCLXXX930CMXXX
181CLXXXI431CDXXXI681DCLXXXI931CMXXXI
182CLXXXII432CDXXXII682DCLXXXII932CMXXXII
183CLXXXIII433CDXXXIII683DCLXXXIII933CMXXXIII
184CLXXXIV434CDXXXIV684DCLXXXIV934CMXXXIV
185CLXXXV435CDXXXV685DCLXXXV935CMXXXV
186CLXXXVI436CDXXXVI686DCLXXXVI936CMXXXVI
187CLXXXVII437CDXXXVII687DCLXXXVII937CMXXXVII
188CLXXXVIII438CDXXXVIII688DCLXXXVIII938CMXXXVIII
189CLXXXIX439CDXXXIX689DCLXXXIX939CMXXXIX
190CXC440CDXL690DCXC940CMXL
191CXCI441CDXLI691DCXCI941CMXLI
192CXCII442CDXLII692DCXCII942CMXLII
193CXCIII443CDXLIII693DCXCIII943CMXLIII
194CXCIV444CDXLIV694DCXCIV944CMXLIV
195CXCV445CDXLV695DCXCV945CMXLV
196CXCVI446CDXLVI696DCXCVI946CMXLVI
197CXCVII447CDXLVII697DCXCVII947CMXLVII
198CXCVIII448CDXLVIII698DCXCVIII948CMXLVIII
199CXCIX449CDXLIX699DCXCIX949CMXLIX
200CC450CDL700DCC950CML
201CCI451CDLI701DCCI951CMLI
202CCII452CDLII702DCCII952CMLII
203CCIII453CDLIII703DCCIII953CMLIII
204CCIV454CDLIV704DCCIV954CMLIV
205CCV455CDLV705DCCV955CMLV
206CCVI456CDLVI706DCCVI956CMLVI
207CCVII457CDLVII707DCCVII957CMLVII
208CCVIII458CDLVIII708DCCVIII958CMLVIII
209CCIX459CDLIX709DCCIX959CMLIX
210CCX460CDLX710DCCX960CMLX
211CCXI461CDLXI711DCCXI961CMLXI
212CCXII462CDLXII712DCCXII962CMLXII
213CCXIII463CDLXIII713DCCXIII963CMLXIII
214CCXIV464CDLXIV714DCCXIV964CMLXIV
215CCXV465CDLXV715DCCXV965CMLXV
216CCXVI466CDLXVI716DCCXVI966CMLXVI
217CCXVII467CDLXVII717DCCXVII967CMLXVII
218CCXVIII468CDLXVIII718DCCXVIII968CMLXVIII
219CCXIX469CDLXIX719DCCXIX969CMLXIX
220CCXX470CDLXX720DCCXX970CMLXX
221CCXXI471CDLXXI721DCCXXI971CMLXXI
222CCXXII472CDLXXII722DCCXXII972CMLXXII
223CCXXIII473CDLXXIII723DCCXXIII973CMLXXIII
224CCXXIV474CDLXXIV724DCCXXIV974CMLXXIV
225CCXXV475CDLXXV725DCCXXV975CMLXXV
226CCXXVI476CDLXXVI726DCCXXVI976CMLXXVI
227CCXXVII477CDLXXVII727DCCXXVII977CMLXXVII
228CCXXVIII478CDLXXVIII728DCCXXVIII978CMLXXVIII
229CCXXIX479CDLXXIX729DCCXXIX979CMLXXIX
230CCXXX480CDLXXX730DCCXXX980CMLXXX
231CCXXXI481CDLXXXI731DCCXXXI981CMLXXXI
232CCXXXII482CDLXXXII732DCCXXXII982CMLXXXII
233CCXXXIII483CDLXXXIII733DCCXXXIII983CMLXXXIII
234CCXXXIV484CDLXXXIV734DCCXXXIV984CMLXXXIV
235CCXXXV485CDLXXXV735DCCXXXV985CMLXXXV
236CCXXXVI486CDLXXXVI736DCCXXXVI986CMLXXXVI
237CCXXXVII487CDLXXXVII737DCCXXXVII987CMLXXXVII
238CCXXXVIII488CDLXXXVIII738DCCXXXVIII988CMLXXXVIII
239CCXXXIX489CDLXXXIX739DCCXXXIX989CMLXXXIX
240CCXL490CDXC740DCCXL990CMXC
241CCXLI491CDXCI741DCCXLI991CMXCI
242CCXLII492CDXCII742DCCXLII992CMXCII
243CCXLIII493CDXCIII743DCCXLIII993CMXCIII
244CCXLIV494CDXCIV744DCCXLIV994CMXCIV
245CCXLV495CDXCV745DCCXLV995CMXCV
246CCXLVI496CDXCVI746DCCXLVI996CMXCVI
247CCXLVII497CDXCVII747DCCXLVII997CMXCVII
248CCXLVIII498CDXCVIII748DCCXLVIII998CMXCVIII
249CCXLIX499CDXCIX749DCCXLIX999CMXCIX
250CCL500D750DCCL1000M