Skip to main content

Що таке резистор?

Самим використовуваним елементом в радіотехнічних пристроях є – резистор (стара назва – опір). Основна характеристика резистора – опір, вимірюється в Омах. Випускається два види резисторів: стабільні і загального призначення. Виробництво стабільних резисторів дороге і тому вони використовуються в дорогій високоточній апаратурі. Ми ж будемо використовувати резистори загального призначення. Їх опір може змінюватися в межах 10% ,залежить від Температурного Коефіцієнту Опору (ТКО). У звичайних резисторів ТКО позитивний тобто із збільшенням температури збільшується опір. Тільки у одного простого елементу він негативний: у вуглецю.

Однією з основних характеристик є розсіювальна потужність. Розсіювальна потужність – це потужність, яку резистор може розсіяти без пошкодження. Вимірюється у Ватах. Знаходиться за формулою:

потужність = струм2 * опір, або P = I2R

У кожної речовини є свій опір, у деяких він дуже великий (дерево, пластмаса), у інших маленький (метали, рідини). Опір залежить від матеріалу (наприклад у золота він буде меншим ніж у алюмінію), від довжини провідника (залежність пряма: чим довші тим більше опір) і від площі зрізу провідника (чим площа більше тим опір менший)

Тепер поговоримо про використання постійних резисторів в схемах. Позначення постійних резістроров на принципових схемах:

Більшість резисторів маркується кольоровими смужками (зазвичай їх чотири, рідше 5), або цифровим позначенням. Наприклад 1R означає, що резистор має опір в 1 Ом, 1К5 – в 1.5 КілоОм (1500 Ом). Визначити опір по колірних смугах можна за допомогою таблиці:

Відповідно до ГОСТ 28883-90 кольорове маркування наноситься у вигляді 3, 4, 5 або 6 кольорових кілець.

  • якщо нанесено три кільця, вони позначають величину опору (у тому числі третє — множник) а допустиме відхилення становить ± 20%;
  • якщо нанесено чотири кільця, то перші три (як у пункті, наведеному вище) позначають значення опору, а четвертий — допустиме відхилення;
  • якщо є п’ять кілець, перші три позначають опір, четверте — множник, а п’яте — допустиме відхилення;
  • якщо є шість кілець, це точний резистор і перші три кільця позначають опір, четверте — множник, п’ятий — допустиме відхилення, шостий — температурний коефіцієнт опору (це кільце може знаходитись на самому краю резистора).

Існують так само і змінні резистори, що мають здатність змінювати свій опір. Їх застосовують для зміни струму, напруги та ін. (Наприклад: зміна гучності).

Будова змінного резистора:

Крайні виводи (1 та 2)  повний опір, або розмір змінного резистора . Якщо не має на резисторі маркування про розмір опору, його можна визначити мультиметром доторкнувшись до крайніх виводів. Щоб отримати змінний опір нам потрібно підключитись до середнього і одного з крайніх виводів.

Найчастіше на принциповій схемі відображаються так:

Змінні резистори бувають:

  1. Одинарні і здвоєні; 

  2. Одно і багатооборотні; 

  3. З вимикачем і без нього;