Skip to main content

Що таке подільник напруги?

Подільник напруги – Послідовно підключені резистори ділять напругу на певні пропорції. На рисунку нижче показана схема підключення:

Розрахунок пропорції

За законом Ома можна обчислити напругу Vout, яка падає на резисторі R2:

З отриманої формули видно, що чим більший опір R2 відносно R1, тим більша напруга на виході(Vout).

До речі потенціометр – це резистор з змінною середньою точкою, тому його можна використати як дільник напруги: