Skip to main content

Що таке web-сайт?

Веб-сайт (від англ. Website: web – «мережа», «павутина» і site – «місце», тобто «місце в мережі») – це кілька пов’язаних через посилання web-сторінок, об’єднаних загальною темою і дизайном.
Ці сторінки знаходяться на одному web-сервері і містять тексти, фіксовані зображення, анімацію і т.д. У сукупності всі існуючі web-сайти становлять так звану “Всесвітню павутину” (Інтернет). Web-сайти можуть створюватися організаціями, приватними особами, державними установами і т.д.

Web-сервер – це комп’ютер з набором спеціальних програм, що забезпечують доступ до даного комиотеру через інтернет, що містить файли, складові наповнення web-caйma.

Web-сторінка – самостійна частина web-caйma, що представляє собою документ, забезпечений унікальною адресою.

Назва пояснюється тим, що кожна сторінка, що відображається на моніторі, асоціюється з газетною сторінкою, У зв’язку з цим web-сайти зазвичай мають рекомендовану ширину для перегляду на екрані комп’ютера. Втім, сторінка може бути і набагато більша, ніж розмір екрану.
В такому випадку для її відображення використовуються допоміжні функції Web-браузера – смуги прокрутки. Web-сайти сформовані з великої кількості сторінок. Одна зі сторінок web-сайту, як правило, є головною або первісною (її називають Home Page – домашня сторінка). Це свого роду відправна точка всього сайту, з якої йдуть посилання на інші сторінки.

Професіональний web-сайт являє собою документ, створений за допомогою певної мови програмування або мови розмітики наприклад HTML, PHP, ASP, JAVA, доступний користувачеві за допомогою протоколу HTTP, який передає інформацію від web-сервера до web-браузе (наприклад Microsoft Internet Explorer або Google Chrome).

Протокол являє собою письмовий набір директив, які визначають, як два комп’ютери можуть зв’язатися один з одним, дотримуючись одних стандартів.

Очевидно, що web-сайт повинен бути доступний з будь-якого пристрою, який використовує протокол HTTP, наприклад комп’ютера, мобільного телефону, кишенькового персонального комп’ютера (КПК) і т.д.

Структури web-сайтів надзвичайно різноманітні і визначаються цілями, бажаннями і можливостями особи, що розміщує інформацію. Крім того, при розробці web-сайту необхідно прийняти до уваги, якій конкретно аудиторії цей сайт призначений. Залежно від цього ми можемо задати умови, які ляжуть в основу створюваного проекту. Приміром, якщо сайт – це пошукова система або сторінка курсів валют, то очевидно, що сайт повинен бути якомога меншим і використовувати прості технології для полегшення завантаження з будь-якого пристрою.

Web-сайти бувають 2 типів: статичні і динамічні. 

Статичний web-сайт складається з статичних web-сторінок, які створюються вручну, потім зберігаються і завантажуються на сайт. Їх вміст досить постійний і міняється досить рідко. Кожного разу, коли потрібно змінити вміст такої сторінки, програміст або web-майстер модифікує її на робочому комп’ютері, зберігає і потім заново завантажує на web-сервер. Сайт, розроблений за допомогою мови HTML (HyperText Markup Language – мова розмітки гіпертексту – стандартна мова для створення web-сторінок), є web-сайтом статичного типу і складається з декількох статичних сторінок.

Динамічний web-сайт – це система, готова до інформаційного оновлення. Він заснований на шаблоних сторінках, в які вставляється постійно змінне інформаційне наповнення, яке зберігається зазвичай у базі даних. На сторінці після запиту користувачем  відповідна інформація витягується з бази, вставляється в шаблон, утворюючи нову web-сторінку, і пересилається web-сервером в браузер користувача, який і відображає її належним чином. Отже, для оновлення вмісту динамічного сайту достатньо просто додати текст для нової сторінки, який потім буде вставлений в базу даних за допомогою певного механізму. Іншими словами, web-сайт як би оновлює себе сам. Наповнювати іформацією динамічний сайт може людина без спеціалізованих знань програмування або HTML-коду.